Hipnoz, en eski psikolojik yöntemlerden biridir. Freud ile birlikte psikoloji alanına girmiştir. Kişinin belirli bir bilinç durumuna getirilerek bilinçdışındaki, daha önce kayıt edilmiş fakat sonradan kişi tarafından unutulmuş, bastırılmış ve daha sonraları ise çeşitli sorunlara yol açmış bazı bilgilerin alınması ve yerine yeni bir telkinlerin yerleştirilmesi işlemidir. Hipnoz uyku ya da uyku hali değildir. Hipnoz esnasında kişi bilincini kaybetmez aksine kişinin denetimi açıktır. Hipnoz da olmazsa olmaz 3 unsur vardır. Bunlar gönüllülük, hayal gücü ve odaklanmadır. Kişi hipnoza gönüllü olmalıdır.

Konsantrasyonu yeterli düzeyde sağladığında kişi telkinlere açık hale gelir ve hayal gücünü de kullanarak telkinlerin içeriğini hayal eder.

Hipnozu hipnoz ehliyeti olan yani sağlık bakanlığı onaylı hipnoz sertifikası olan hekimler psikologlar ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanmalıdır. Alanında uzman kişiler tarafından uygulandığı sürece hiçbir yan etkisi yoktur.

Hipnozun kullanım alanları fobiler, öğrenme eksikliği, cinsel problemler, uykusuzluk, öfke problemleri, kişilik bozuklukları, anksiyete bozukluklarında vb gibi alanlarda kullanılır.