Hepimiz hayatın çeşitli dönemlerinde zorluklarla karşılaşırız. Çoğu zaman, bu zorluklarla kendi baş etme yöntemlerimizle veya yakınlarımızın desteğiyle mücadele ederiz. Ancak, bazen bu yöntemler yetersiz kalabilir ve hatta kullandığımız baş etme stratejileri yeni stres kaynakları yaratabilir. Yoğun stres altındayken ne yaşadığımızı anlamakta, durumla nasıl başa çıkacağımızı bilmekte zorlanabiliriz.

Bu gibi durumlarda, psikoterapi güvenli ve destekleyici bir alan sunar. Psikoterapi, farklı baş etme stratejileri geliştirmemize, bozulan dengemizi yeniden kurmamıza ve bizi bu zorluklardan çıkarmamıza yardımcı olur. Psikoterapi, olumsuz düşüncelerin farkına varmamıza, bu düşüncelerin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini anlamamıza ve onları sorgulama yollarını öğrenmemize yardımcı olur. Bu süreç, içinden çıkılmaz gibi görünen kısır döngüleri kırmamıza büyük bir adım sağlar.

Psikoterapide Ne Yaparız?

Rahatsız eden duyguları yok saymak yerine, bu duyguların farkına varır ve onlarla nasıl başa çıkacağımızı öğreniriz.

İlişkilerimizi gözden geçirerek, iletişimi olumsuz etkileyen düşünce kalıplarını belirler ve sosyal becerilerimizi geliştiririz.

Şu anki durumumuzla orantısız derecede şiddetli duygular uyandıran olayları inceleyerek, bu duyguların geçmişteki hangi deneyimlerden kaynaklandığını fark ederiz ve bu deneyimler üzerinde çalışarak duygusal yükümüzü hafifletiriz.

Stresle daha etkili başa çıkma yöntemleri geliştiririz.

Karşılaştığımız sorunlar için alternatif çözüm stratejileri geliştiririz.

Nefes egzersizleri gibi farkındalık ve gevşeme tekniklerini öğrenir ve uygularız.

Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri olan bir kişinin bu düşüncelerle başa çıkmasına yardımcı olacak güvenlik planları oluştururuz.

Psikoterapi, zorluklarla başa çıkma becerilerimizi artırır, duygusal dengemizi yeniden kazanmamıza yardımcı olur ve daha sağlıklı bir yaşam sürmemize katkıda bulunur.